Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden.

Statutaire naam Instelling
Afdeling Vianen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken gevestigd te Vianen.

Verkorte naam
KNV EHBO afd. Vianen

RSIN / Fiscaal nummer ANBI
816540019

Contactgegevens
Kievitstraat 2
4131 CX Vianen
secretaris@ehbo-vianen.nl

Doelstelling KNV EHBO  
De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch en praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden;
  • Het aanschaffen uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  • Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;

Samenstelling bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Evenementen organisator
Materiaalbeheer
Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in principe vergoed.
Verslag van uitgeoefende activiteiten
De vereniging houd zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:
• Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma
• Herhalingslessen EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
• EHBO ondersteuning bij evenementen in Vianen, o.a Paardenmarkt, Oldtimerdag.

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt jaarlijks voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie. Dit financiële overzicht wordt gepubliceerd en vrijgegeven zodra de jaarcijfers zijn opgemaakt en goed gekeurd.