In ons Huishoudelijk Reglement staat bij artikel 2.2 iets over niet te tolereren gedrag.

Iedereen moet zich prettig voelen tijdens de lessen en tijdens hulp bij evenementen. Toch kan een lid te maken krijgen met gedrag wat niet geaccepteerd hoeft te worden. Te denken valt aan pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie.

Daarom hebben wij binnen onze vereniging 2 vertrouwenspersonen aangesteld bij wie ieder lid in dit soort gevallen terecht kan. De belangrijkste taak van onze vertrouwenspersonen zijn het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die daarom hulp en/of advies nodig hebben.
Onze vertrouwenspersonen zullen zeer vertrouwelijk om gaan met uw melding en niets ondernemen of doorgeven zonder uw toestemming.

De vertrouwenspersonen van onze vereniging zijn instructeur Mw. A. Brouwer en Dhr. A. de Haan. 

Nazorg ofwel hulp bij een traumatische ervaring:
Verder staat er in ons Huishoudelijk Reglement bij artikel 2.3 ook nog iets over Nazorg.

Tijdens het verlenen van eerste hulp kan een lid geconfronteerd worden met een ingrijpende gebeurtenis. Als er behoefte is aan nazorg, kan het lid contact opnemen met één van de vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging.

Eerste Hulp bij psychische wonden:
Onze vertrouwenspersonen die klaarstaat voor onze leden met een schokkende EHBO ervaring. Kunnen in vertrouwelijke gesprekken hulp bieden bij de verwerking ervan. Zo nodig kunnen zij ook helpen bij het zoeken naar verdere professionele hulp.

E-mail adressen:
Mw. A. Brouwer anke@brha.nl
Dhr. A. de Haan antondehaan@casema.nl