April 2022

De Orde van Oranje Nassau – Ria van Zal

Binnen onze EHBO vereniging is er wederom een lid benoemd tot “de Orde van Oranje Nassau”.
Ria heeft haar EHBO diploma  gehaald op 19 april 1972 dit betekend dat ze ruim 50 jaar een geldig EHBO diploma heeft. Om deze geldig te houden zijn er talloze herhalingslessen geweest, die ze altijd trouw en met veel plezier heeft gevolgd en nog steeds blijft volgen. Ria heeft vele meters pleisters geplakt en slachtoffers geholpen en getroost én voor iedereen heeft ze een luisterend oor.

Tevens is ze vrijwilligster bij Oranjevereniging Everdingen en is daarmee een prachtig voorbeeld van iemand die met haar vrijwilligerswerk zorgt voor verbinding in het dorp. Ook organiseert zij sinds 2013 contactmiddagen voor ouderen. Daarnaast coördineert en collecteert zij ruim 32 jaar voor de Hartstichting evenementen. Sinds 2013 helpt zij mee om geld in te zamelen voor voedselbonnen voor de allerarmsten in Roemenië en verleent zij mantelzorg.

Ria van harte gefeliciteerd namens onze leden en het bestuur.

April 2022

Geslaagd voor EHBO diploma

In Januari 2020 is er een cursus EHBO gestart met 7 cursisten, in Maart 2020 stond de wereld op zijn kop en ging heel veel op slot. Na 7 lessen moesten ook wij stoppen met het geven van de lessen. Januari 2022, 2 jaar later starten we weer. We gaan niet bij les 8 verder maar we beginnen met les 1, deels E-learning deels praktijk lessen.

Op 4 april 2022 hebben 7 kandidaten de cursus EHBO afgesloten met het officiële Oranje Kruis examen. De eerste 2 kandidaten laten hun vaardigheden zien een kwartier verbandleer en een kwartier levensreddende handelingen. Daarna gingen de volgende voor een half uur examen doen tot een ieder zijn of haar kennis heeft laten zien. De examinatoren en lotussen maakte het niet makkelijk voor de examen kandidaten.

Een deel van het bestuur en Anke (instructeur) waren aanwezig voor de morele steun. Nadat iedereen het examen had afgelegd, gingen de examinatoren in het bijzijn van de lotussen en Anke in beraad. Gelukkig konden ze al snel melden dat iedereen ruim voldoende geslaagd is! Een fantastisch resultaat.

De geslaagden zijn: Gerard, Catherine, Mitchel, Elly, Adriënne, Addy en Ton. Van harte gefeliciteerd!

Maart 2022

Materialen naar Oekraïne

Donderdag 17 maart 2022 rijd er een auto met aanhanger van het bedrijf Hieselaar uit Schoonhoven naar de Oekraïne met hulpgoederen.  De EHBO heeft de kasten opgeruimd en er gaan 4 gevulde EHBO koffers met verband materiaal en een doos vol met materiaal mee. Dit is ter beschikking gesteld door de KNV EHBO afd. Vianen.

Juni 2021

Uitreiking inspiratieprijs

Door de coronamaatregelen was het in 2020 helaas niet mogelijk een Studiedag te organiseren. De uitreiking van de Inspiratieprijs moest dus even op zich laten wachten. Maar van uitstel kwam uiteraard geen afstel! Tijdens een feestelijke uitreiking op 11 juni 2021, op het kantoor van de KNV, kregen enkele bestuursleden van EHBO-verenigingen de bokaal overhandigd uit handen van Het Oranje Kruis-bestuurder Mark Jans. We blikken terug op deze feestelijke dag. 

In 2020 waren de besturen van alle EHBO-verenigingen gezamenlijk winnaar van de Inspiratieprijs. Tijdens de lockdown was het niet mogelijk EHBO-lessen en evenementen te organiseren. Daardoor hadden ook plaatselijke EHBO-verenigingen het zwaar. Gelukkig wisten de bestuurders hier veerkrachtig mee om te gaan. Zo werden er onder andere digitale lessen verzorgd, vrijwilligers ingezet bij corona teststraten, koffie-momentjes georganiseerd om het sociale aspect in leven te houden en werden er rond de kerstperiode cadeautjes naar de leden gebracht. Voor het bestuur van de KNV was dit aanleiding de besturen van alle EHBO-verenigingen aan te melden voor de Inspiratieprijs, om daarmee hun waardering uit te spreken.

Mei 2021

Inspiratieprijs voor EHBO-besturen

Het Oranje Kruis reikt ieder jaar een Inspiratieprijs uit. Deze prijs is voor een persoon of organisatie die dat jaar het meest inspirerend is geweest op het gebied van EHBO. Uit alle inzendingen heeft de onafhankelijke Raad voor Inspiratie dit jaar de EHBO-verenigingen tot winnaars gekozen.

Kandidaten voor deze prijs worden door derden voorgedragen. Het bestuur van de KNV EHBO heeft de besturen van alle EHBO – verenigingen kandidaat gesteld. Door inspanning en creativiteit van deze vrijwilligers kan alles doorgaan. En zal er ook na de pandemie een goede EHBO-verenigingsstructuur overblijven, zo meent de KNV EHBO. Het Oranje Kruis was het hiermee eens! 
De prijs zal op 11 juni 2021 uitgereikt worden, samen met bestuurders van andere verenigingen zal KNV EHBO afd. Vianen aanwezig zijn om deze in ontvangst te nemen.
(De dan geldende regels van het RIVM worden gehandhaafd).