Algemeen

Bij voldoende deelname vinden er jaarlijks twee extra cursussen plaats. Deze cursus kunt u alleen volgen als u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma en lid bent van onze vereniging.

Indien je de aantekening Wandelletsel of Sportletsel hebt, moet je jaarlijks deze specifieke herhalingsles volgen om de aantekening te behouden.

Wandelletsel

Wandelletsel is bedoeld voor eerste hulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor hulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Sportletsel

De eerste hulphandelingen in een sportsituatie verschillen niet van de algemene handelingen zoals in de 27e druk van het Oranje Kruis Boekje worden beschreven. Het enige verschil is de instelling van de sporters (of zijn achterban, coach en/of teamleden). Sporters willen eigenlijk maar 1 ding en dat is door met sporten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. A. Baltus info@ehbo-vianen.nl