Algemeen

Bij voldoende deelname vinden er jaarlijks twee extra cursussen plaats. Deze cursus kunt u alleen volgen als u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma en lid bent van onze vereniging.

Indien je de aantekening Wandelletsel hebt, moet je jaarlijks deze specifieke herhalingsles volgen om de aantekening te behouden.

Wandelletsel

Wandelletsel is bedoeld voor eerste hulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor hulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. A. Baltus info@ehbo-vianen.nl