Datum/Tijd Evenement
06/12/2023
19:30 - 21:30
Wandelletsel (VOL)
09/12/2023
14:00 - 17:00
Kerstmarkt Vianen 09-12-2023 middag
09/12/2023
17:00 - 20:00
Kerstmarkt Vianen 09-12-2023 vooravond
13/12/2023
19:30 - 21:30
Wandelletsel (Vervallen)
16/12/2023
11:00 - 14:30
Kerstmarkt Hoef en Haag ochtend
16/12/2023
14:30 - 18:00
Kerstmarkt Hoef en Haag middag
06/01/2024
09:00 - 12:00
Herhalingsles Blok B (VOL)
10/01/2024
19:30 - 21:30
Herhalingsles Blok 3 (VOL)
17/01/2024
19:30 - 21:30
Herhalingsles Blok 3 (VOL)
20/01/2024
09:00 - 13:30
Recreantentoernooi Volleybal Ochtend
1 2

Powered by Events Manager